Nyolcadik Alkinosozoriaknazi haditanács - CsontGrad utóhatásai 2. rész.

 

2. fejezet - Testvérharc

(1. fejezet itt.)

Június második hétfőjén tartottunk öcsémmel egy tesós napot.

Ez abból állt, hogy a hétvégi házkörüli melók után megittunk pár sört, megettünk némi hamburgert, majd tévéztünk is kicsit délután, punnyadva a kaja után, megbeszélve az élet kisebb és nagyobb dolgait.

Közben pedig bevezettem a Kings of War szabályrendszerbe is. Régóta szerettem volna neki ezt megmutatni és nem is zárkózott el előle. Mint tudjátok, korábban a Gyűrűk Ura rendszerben már játszottunk egymás ellen, és ott ért is el sikereket ellenem. ( Nem is akármilyet!)

A két sereg, amit előkészítettem előző este 1500 pontból, már várt minket az asztalon. Rövid hezitálás után a Tricivel és ágyúval felálló Kingdoms of Men sereget választotta a sok lovassal felálló Basilea ellen.

01_kom.jpg

02_bas.jpg

Az alapszabályokat gyorsan átbeszéltük, és indult a csata a küldetés kidobással majd felrakással. Kill and Pillage! küldetést dobtunk ki, 6 objektívával. Megállapodtunk, hogy First blood! és Kill their Leader! opciók is lesznek, vagyis az első vérontás és a vezérölés bónuszpontot ér. Adott fluffot a játéknak.

Jól helyezkedett az öcsém, bal szélre kirakta a könnyűlovasokat, melléjük egy dombra az íjászokat, a mellé a lovas zaszlost Tricivel, középen az erdőbe berakta az ágyút, a hordát pedig mellé, a jobb szélre a kisebb gyalogos osztag került El'Diablo-val és Chukkularral, mögöttük a gyalogos zászlóssal. Magam is hasonlóan álltam volna fel.

Basilea haderejét a klasszikus hadrendben raktam fel. Középen a gyalogok, mögöttük a dombon a ballista és a számszeríjászok, két szélen a lovasok. A lovas zászlós jobb szélre, a nevesített hős bal szélre került.

03_deploy.jpg

A csata öcsémnek indult jobban, jobban talált a távolsági fegyverekkel. A bal szárnyon előrenyomult, a jobb szárnyal minimális területfeladással próbálta elfordítani a harcrendet. A könnyűlovasságával bátran előrenyomult, amit egy rohammal le is szedtem, (First blood!) de Trici eltaposta őket két kör alatt. A lovas zászlósok bőszen hajigálták kézigránátjaikat, és pár sebet sikerült is kiosztani a közeli egységekre.

04_left_01.jpg

04_left_02.jpg

 

Középen a horda megindult és szépen be is gyalogolt a térfelem közepére, leverve egy regiment gyalogost, illetve a ballistát is. A számszeríjászaim Trici felé indultak, leginkább megakadályozni, hogy objektívát foglaljon, de megölni is volt esélyük, az ekkor már sok sebet benyelt hüllőt. A dínó ugyanis a lovasok után egy gyalogos csapatot is elfogyasztott jóízűen egy véres közelharcban, és elindult középre.

05_mid_01.jpg

A bal szélen lovasaim és tábornokom előrenyomult, kísérő gyalogsággal, de csúnyán fejbe lettek verve. Chukkular a barbár siheder, agyonverte Fréolrt a lovasság vezérét, a Basileai gyalogosok ekkorra elvéreztek nagyrészt, a lovasok pedig inkább visszavonultak, lendületet gyűjteni a horda ellen.

Ekkor ért véget a meccs. 9-6 arányban nyertek a kormányhű erők a lázadók ellen.

Remek meccs volt. A Basilea projektet lezártnak tekintem, nem küszködök vele. Nagyméretű gyalogság és Elohi angyalok nélkül nem veszélyes a speciális seregekre, mint a szörnyes Kingdoms of Men, vagy a sok ágyús Abyssal Dwarf. Ezekre viszont jelenleg nem költenék, így marad a KoM mimt fősereg, az már bizonyított.

Mindenesetre érdekes tanulság volt más sereget is kipróbálni. Az Iron Resolve szabálya a Basilea egységeknek nagyon jó, kis gyógyítás varázslattal megtámogatva egész kellemetlen lehet. A lovasok kifejezetten tetszenek itt is, talán jobbak is, mint a normál KoM lovagok. Előfordulhat, hogy használni fogom őket szövetséges egységként a jövőben.

 05_mid_02.jpg

A csata leírása Ondoher naplójának részleteként maradt fenn. Ebben a kormányzó nem csak a Testvérharc körülményeit írja le, hanem személyes benyomásait is megosztja velünk és az utána következő eseményekre is felkészít minket, mintha érezné ismét nagy események következnek.* 

"Megdöbbenéssel és mély gyásszal vettem a híreket. Fréolr alighogy a sereg elteleportált, katonai rémuralmat vezetett be. Sógora keze alá adott minden, a mágusok ellen felszólaló férfit kiképzésre, a mágusokat felügyelet alá helyezte, szolgáikkal együtt, akik vagyonát elkobozta. Speciálisan kiképzett, mágiára ha nem is immunis, de nagy rezisztenciát mutató lovagokkal őriztetve őket. Farthakist, aki felszólalt tettei ellen tömlöcbe vetette. Láthatóan kezdett megháborodni. Még sógora ellen is felemelte szavát, amiért az szerinte nem elég gyorsan képezi ki az embereket. Trenebo is tömlöcben végezte hamarosan. Farthakis íjászai gerillaharcba kezdtek Fréolr ellen, de nem tudtak mit tenni az újonnan megerősödő lovas parancsnokkal. Ekkorra már a városlakók is kezdték észlelni, hogy az irányítás kicsúszott a kezük közül, és féltek mikor lesz az első kivégzés. Fréolr őrülete kezdett teljes valójában megmutatkozni, mikor egy varázstárgy használó kuruzslót kalodába záratott és véresre korbácsoltatott. Pedig az csak egy zenét játszó fémdoboz volt amit a szerencsétlen használt. Ekkor érkezett a határra a Káosztörpe sereg. Nagy veszteségek árán sikerült kiűzni a törpéket a határon túlra, ahol azok eltűntek. A sereg ekkor már rettegett a vezértől. Sebei, melyeket a törpék elleni harcban szerzett csak rontottak állapotán, kontrolálhatatlan dühkitörései voltak folyamatosan. A határra érkező csapataimat azonnal megtámadta.

04_left_03.jpg

Beyukigt, a megbízott parancsnok hezitált. Könnyűlovasságát előreküldte jelentést kérni, de azt a nehézlovasok megtámadták és szétszórták. Nem volt mit tenni, harcolnia kellett. A bal szárny és a derékhad támadott a jobb védekezett. Valami démoni aura vette körül Fréolrt úgy mondták. Még El’Diablo is hátrált néhány lépést mikor megindult felé. Chukkular nem félt egyedül. Halkan mormolt az orra alá valami gyermeteg mondókát és minden hatodik szónál feldobta baltáját, majd elkapta. A közelben lévő csapatokba ez bátorságot öltött, így bevárták végül az őrült vezér rohamát.

Fréolr csapatainak rohama nem a megszokott erejű volt. Egyrészt ugye a csapatok nagy része teljesen újonc volt, másrészt mintha nem is akartak volna harcolni testvéreik ellen, akik félve ütötték őket szintén. Inkább csak sebesítették egymást, de nem ölték. Ennek ellenére parancsnokom bal szárnya és a derékhada teret nyert, a lázadó lovagok és gyalogosok mind visszaszorultak lassan, valamint a ballistát is sikerült elhallgattatni. Ekkor került sor a csata kritikus harcára. Fréolr egy regiment gyalogos lovagra vetette magát és majdnem szét is zúzta őket egymaga, mikor Chukkular rátámadt. Galnozs állítása szerint nem látott még embert így harcolni. Elhittem neki, mert a szemében olyan mélyen izzó parázs ragyogott mikor ezt mondta melyet még soha nem láttam nála. Ez a hihetetlen hantagyáros életében egyszer igazat mondott. És mindenki tudta, hogy ez egyszer tényleg igazat mond. Mindenki a barbár fiúról beszélt a táborban, majd a városban, sőt azóta is. Eleven forgószélként támadt korábbi bizalmasomra. Azt mondják a pajzs is fegyver volt a kezében, nem védőeszköz. Ami támadása talált az sebet is ejtett. Egyik találata – mint mondták megakadt a mellvértben, de ekkor a pajzsával ráütött a fejsze másik végére, mint mikor a favágók éket vernek a farönkbe és átszakította a vértet és magát a vezért is. Ekkor, a Lázadó halálával végleg eldőlt a csata. Fréolr csapatai egy emberként adták meg magukat és könyörögtek kegyelemért.

06_right_01.jpg

Beyukigt nem akart dönteni nélkülem sorsukról, így rám várt a feladat, hogy igazságot tegyek. Két alparancsnokot kivégeztettem, akik az emberek egyöntetű elmondása alapján nagy szerepet játszottak a dolgok alakulásában. Egyikük a számszeríjászok kapitánya, a másik egy lovas alparancsnok. Utóbbiért nagy kár, igen tehetséges, ambiciózus és okos alvezérem volt, de muszáj volt példát statuálnom. Könnyűlovasaim az ogrék nyomába eresztettem, majd rögvest a városba eredtem rendet tenni, és feltölteni a készleteket. Nem volt egyszerű dolgom. Két teljes hétbe telt mire mindent helyére raktam úgy-ahogy éppen lehetett.

06_right_02.jpg

Erre tessék, itt van ez a levél Basleából, akik kérik, - kvázi utasítanak! - hogy a Nagy Belte

nger melletti orkokat támadjam meg. Remélik, hogy Trenebó fegyvermester áthelyezése nagy segítségemre volt az új csapatok kiképzésében, melyekre ebben a feladatomban szükségem lehet. Nem tudtam sírjak vagy nevessek mikor elolvastam. Éppen a válaszlevelet írtam, miszerint jelen körülmények közt nem vagyunk olyan állapotban, hogy támadást indítsunk bármerre is, mikor könnyűlovasaim visszatértek." * 

 

* kivonatok Tudós Fredrics – A hadtudomány kialakulásáról című művéből